GDPR

Pokud jste nám v rámci e-mailové komunikace předali nebo zamýšlíte předat osobní údaje ve smyslu Článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ujišťujeme Vás, že takové údaje shromažďujeme nebo uchováváme pouze ze zákonem stanoveném rozsahu. Pomine-li účel a zákonné důvody, pro které nám byly osobní údaje poskytnuty, nebudou tyto údaje dále nikterak zpracovávány.